Styrelse & stadgar

Ordförande:

Johanna Nordström

Ledamot (vice ordförande):

Eric Mondiano Hedenmalm

Ledamot:

Lise Sandebjer

Ledamot:

Olof Sjöstedt

Ledamot (kassör):

Suppleant:

Felicia Schillström

Suppleant:

Olof Söderdahl

Revisor/externa revisorer Auktoriserad Revisor

Camilla Malmgren

Valberedning:

Linda Murphy

Ordförande: Johanna Nordström

Ledamot (vice ordförande): Eric Mondiano Hedenmalm

Ledamot: Lise Sandebjer

Ledamot: Olof Sjöstedt

Ledamot (kassör): Petri Eriksson

Suppleant: Felicia Schillström

Suppleant: Olof Söderdahl

Revisor/Externa revisorer Auktoriserad Revisor: Camilla Malmgren

Valberedning: Lina Murphy

Läs våra stadgar här