Lunchpass på onsdagar under sommaren!

Under sommaren håller coach Esmeralda lunchpass onsdagar kl 12:00-13:00. Alla är välkomna oavsett nivå men för den som vill sparra finns det även möjlighet, ta med eget tandskydd. Passet kommer vara ca 15 min längre för de som sparras för möjlighet till bättre coachning, mer utvecklande sparring och fler ronder.

Observera att sommarschemat i övrigt gäller under denna period.