KOSTNADSFRI SPORTLOVSBOXNING !

Barn och unga behöver röra på sig. De behöver rörelse och motion så att de ska må bra och för att de ska kunna utvecklas. 

Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras kondition, motorik, koncentration och skolprestationer.

Det finns mycket som är intressant i boxnings träning. Det finns båda fysiska aspekter och mentala aspekter. 

Det fysiska aspekter är att bland annat konditionen bli bättre. Det vet vi alla dock det finns mera. 

Öga-hand och öga-fot koordination utvecklas, reaktionsförmåga – reagera snabbt på given signal och utföra en rörelse, rytmkänsla – avgörande roll för att uppnå harmoniska och effektiva rörelser, balansförmåga – upprätthålla en jämvikt i en rörelse, – styrning av kroppsdelar genom information av ögonen, kunna anpassa kraft insatsen – väsentligt vid utförandet av precisa rörelser.

Mentala aspekter är de mest självklara är att endorfiner i hjärna frigörs efter ett träningspass, vilket inger en välbehagskänsla. 

Våran ungdomarna utvecklas och mycket händer i deras mentala under tonåren. Träning kan vara ett bra distraktionsmoment som hjälper till att bryta negativa tankemönster. 

Regelbunden träning kan också leda positiva effekter på självkänslan, effektiv stresshantering, ökad självmedvetenhet och psykisk styrka samt bättre kroppsuppfattning.

BK Örnen ge ungdomarna möjlighet träna under sportlovet och kommer ha kostnadsfri träning. Ingen förbokning behövs. 

Ungdomsgruppen har inriktat alla 12–15 år oavsett nivån, vi delar alla olika grupper efter sin erfarenhet. Ingen förkunskap eller förbokning behövs för dom som kommer första gånger.

Detta är bra möjlighet att få in nya medlemmar, syskon och kompisar att prova på våran ungdomsträning utan att binda sig. 

Att kunna deltar flera träning en veckas tid är bra ingång för själva sporten. Det är smidigt att fortsätta träning efter sportlovet.

Vecka 9

Måndag den 26 februari till den 29 torsdag 

Kl. 16.30-17.30

Kommer du första gången, kom 15 min tidigare för löpande inskrivning.

Ingen förbokning eller förkunskaper behövs. Ingen sparring för nybörjare.

Utrustning; innesko, vattenflaska och jumpa kläder.  Vi lånar handskarna.

En av förälder kan vara med första träning om det finns plats 

Mera info om klubben i våran hemsida :

www.bkornen.com