Kallelse till Boxningsklubben Örnens årsmöte

Kallelse till Boxningsklubben Örnens årsmöte

När: 16:e mj kl.18.00

Var: BK Örnen, Brännkyrkagatan 74

På årsmötet kommer sedvanliga punkter enligt föreslagen dagordning att behandlas.

Det har inkommit två motioner vilka kommer att behandlas på årsmötet. Båda dessa avser ändringar angående medlemsskap, och tillhandahålls på klubben vid efterfrågan samt kommer finnas tillgängliga under själva årsmötet.
Om någon motsätter sig ändringarna kan hen göra sin röst hörd vid årsmötet. 

Rösträtt på årsmötet har medlem som i vederbörlig ordning betalat medlemsavgift vilket beviljats senast två månader före årsmötet, fyller lägst 16 år under mötesåret, eller att vederbörande är hedersmedlem.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse finns på plats samt att få på efterfrågan.

Läs dagordningen här

Väl mött önskar styrelsen!

Denna dag är avancerad träning samt kvällens motionsträning inställd.