Om bk örnen

BK Örnens värdeord

BK Örnen, anno 1921, vill verka för ett rent idrottsutövande som bygger på glädje, gemenskap och respekt. ALLA är lika mycket värda oavsett klass, könsidentitet, sexualitet, etnicitet och olika fysiska förutsättningar. BK Örnen tar ställning mot droger och doping.

Vår vision

Boxningsklubben Örnen framtidsvision är främst att utveckla och bibehålla sådan barn- eller ungdomsverksamhet som går i linje med barns särskilda rättigheter (barnkonventionen), Boxningsklubben Örnens värdegrunder och med arbetet för att nå Boxningsklubben Örnens mål.

Boxningsklubben Örnens mål handlar om att behålla och nå nya barn och unga och om att skapa riktigt bra utvecklingsmiljöer där barn och unga mår bra och utvecklas över tid. I förlängningen kommer det även ge idrottsframgångar.

Boxningsklubben Örnens sportspecifik tekniska vision är : Att utveckla en ”pressboxning”, det kräver byggstenar som : explosivitet, tyngdpunkt kontroll, fotarbete. När dessa byggstenar fungerar är det fokus på att skapa press utan stress; direktkontringar, sidoförflyttningar, varierande slag och diagonala förflyttningar.

Bra fysik, både kondition och styrka är centralt, inte bara för att kunna träna och utföra en krävande boxning men även för att kunna återhämta sig.