Söndag den 28 maj är BK Örnen stängt pga helg (Pingstdagen)

Vi förlänger
nyårserbjudandet!

 Erbjudandet gäller from 18.12.2023 t.o.m. 29.2. 2024.